Historia

1921-1922 Varvsägare Gustav Groth i Sjötorp bygger en tremastad skonare för egen räkning för att sysselsätta varvsarbetarna under den stora depressionen i början av 1920-talet.  Hon byggs av ek och fur och fick en 1-cyl. Bolindermotor på fantastiska 32 hk för hamnangöring och stiltje och hade en lastkapacitet på 220 ton. Skutan kostade då 27 000 kr att bygga. Nybygget fick namnet Ingo efter svågern Ingo Busck. Ingo sysselsattes i fraktfart mellan Vänern och danska och tyska hamnar.

1929 såldes hon till ett partrederi i Öregrund för 35 000 kr. Huvudredare var Oskar Fr Leufstadius. Skeppare ombord var Lasse Larsson, "Lasse på Möbeln". Under detta rederi seglade Ingo i Östersjön med olika laster.

1934 fick Ingo en ny 2-cyl. June-Munktell motor på 80 hk.

Ingo under krigsåren.

1938 fick Ingo en ny rigg. Den gamla hade tjänat ut.

1945 såldes hon till Sven Mattson och Karl Johansson som betalade 75 000 kr. Ingo fick nu Slite på Gotland som hemmahamn. Hon lastade då cement, kol, koks, bräder och massaved.

1947-1949 skedde en del ombyggnader. Fartyget fick en styrhytt, större lastluckor och en ny motor. Återigen en June-Munktell, nu på 175 hk.

 

 

 

1951 såldes hon till Rune Johansson och bröderna Holger, Rune och Bertil Ivarsson på Klädesholmen. På grund av ombyggnaderna var priset nu uppe i 115 000 kr. Ingo gick nu med last mellan Sverige och Tyskland och deltog även i Islandsfisket under sommaren. Detta fisket var den största inkomstkällan.

1954 var det dags för försäljning igen. Bröderna Erik och Gustav Andersson i Mollösund betalade 83 000 kr för Ingo. Ingo blev då svartmålad och stormasten försvann i slutet av 1950-talet.

Islandsfiske

    
1966 såldes hon till Arne Durk från Kållandsö. Salpeter från Heröya till Vänern och kaffe i säckar från Göteborg till Karlstad var vanliga laster.

1969 i mars månad såldes hon till skeppsmäklaren Henry Johansson i Sjötorp för 40 000 kr. Han sålde henne vidare till bröderna Hans och Arne Karlsson i Västervik för 35 000 kr. Dessa var de sista som bedrev aktiv fraktfart med Ingo. Hon gick då mycket  med spannmål, men även alla andra typer av laster för att få ekonomi i det hela. Hon kallades då "den sista av sin ätt".

 

Ingo svartmålad

1976 gav bröderna Karlsson upp. Det gick inte ekonomiskt att bedriva fraktfart  längre. Eftersom det nu fanns många utländska intressenter som ville köpa Ingo fanns det en stor risk att hon skulle försvinna utomlands. Detta fick direktör Åke Jehrn hos Albrechtsson och Hasse AB höra talas om. Han fick sitt företag att betala 80 000 kr för Ingos som sålunda räddades kvar i Sverige.

 

 

1980 skänktes Ingo som gåva till företagetspersonalstiftelse och låg under renovering i Göteborgs hamn.

1983 bildas en ideell förening som heter "Skonaren Ingos vänner". Föreningen tar över ansvar och skötsel av fartyget.

1985 upphör personalstiftelsen och Ingo överlåts till en ny stiftelse som heter "Stiftelsen för skonaren Ingo". Föreningen Skonaren Ingos Vänner sköter om Ingo genom avtal med stiftelsen.
Föreningen har arbetat för att Ingo skall bli klassad som passagerarfartyg och certifikat fås.

1988 blir Ingo åter vitmålad.

 

Renovering på Hälsö 1995-1996

1995-1996 låg Ingo på Hälsö och Öckerö för byte av bl.a. stäv och bordläggning. Även en del spant byttes ut tillsammans med däckstöttor, skarndäck

samt ny brädgång. Detta var den (dittills) största enskilda investeringen som gjorts på Ingo i föreningens regi.

1997 Ingo blir 75 år, vilket firas med bl a jubileumsresa upp till Sjötorp. Detta år genomför föreningen också en seglarskola i helt egen regi.

 

Vintern 2001-2002 utfördes omfattande reparationsarbeten på Strandby Varv i Danmark. Denna gång byttes stora delar av akterskeppet, bl.a. brädgången inkl. stöttor, spanttoppar, bordläggning samt däck. Kostnaden  överskred (med råge) den förra stora investeringen 1995-1996.

Jubileumsresa till Sjötorp

2002 blev Ingo 80 år, vilket firades med med en jubileumsresa upp till Vänern och Sjötorp i juli-augusti.

2003 utfördes omfattande underhållsarbete vid Saeby Verft i Fredrikshamn. Hela botten spikades och drevades om. Ingo fick också en gata uppkallad efter sig i Sannegårdshamnen i Göteborg. Läs mer om det i Vårt Göteborgs Nätupplaga.

2004 var en milstolpe i föreningens arbete med att få Ingo sjövärdig och därmed godkänd för Nordsjöfart. I augusti gick årets stora medlemssegling till Shetland med besök i Lerwick, på Fair Isle och Orkney. Detta var en otrolig upplevelse för alla som fick chansen att vara med.

 

 

   

Ingo på Fair Isle

2005 Ingo seglar för första gången på charter under Hanse Sail i Rostock och Kieler Woche, Kiel.

2006 seglar Ingo in i Lysefjorden, Norge, som en av höjpunkterna under sommarens långa medlemssegling.

2007 gör Ingo ett mycket uppskattat besök i sin gamla hemmahamn, Öregrund i Roslagen, som del av sommarens långa medlemssegling i Östersjön. Senast det begav sig var 1945. Även Visby, Gotska Sandön och Mariehamn på Åland besöktes under denna mycket uppskattade medlemssegling. Ingo deltar för första gången i Tall Ships Race mellan Stockholm och Stettin i Polen.

2008 fyller föreningen Skonaren Ingo's Vänner 25 år. Under hösten ligger Ingo på Hälsöslipen där bla dryga 71 löpmeter bordläggning byts

2010 deltar Ingo i skutseglingen Fyn Rundt i Danmark som del av sommarens långa medlemssegling. Ingo var ett mycket uppskattat inslag som enda svenska skuta.

2011 deltar Ingo för andra gången i Tall Ships Race. Denna gång mellan Stavanger och H

 

almstad. Under senhösten ligger Ingo på Hällviksstrands varv för byte av 37 löpmeter bordläggning på babord sida.

2012 seglar Ingo upp till Sjötorp ännu en gång för att fira 90-årsdagen i staden hon byggdes. 1 oktober går Ingo upp på slipen vid Hälleviksstrands varv för byte av spant, spanttoppar, garnering och del av bordläggning på babords sida. I och med denna renovering är större delen av Ingos skrov nu renoverat i föreningens regi.

2013 Ingo lämnar slipen i Hälleviksstrand i mitten av april och en månad senare är hon seglingsklar. Denna sommaren deltar Ingo för andra gången i skutseglingen Fyn Rynd i Danmark. Från avriggningen fram till Jul ligger Ingo på Eriksberg där öppet skepp hålls varje helg. Föreningen Skonaren Ingos Vänner, som driver och underhåller Ingo, fyller 30 år och detta firas med ett stort kalas.

2014 Under våren färdigställs de provisoriska lösningar som krävdes för att kunna genomföra föregående säsong efter den stora renoveringen. Sommarens långa medlemssegling går till Rügen i Tyskland. Under sommaren testas också konceptet att köra dagsturer regelbundet från Eriksberg i Göteborg.

2015 Blir det återigen dags för Ingo att deltaga i Tall Ships Race. Denna gången från Kristianssand till Aalborg. Den långa medlemsseglingen går runt limfjorden och konceptet med After Work seglingar och andra dagsturer utvecklas.

2016 Gör Ingo den första resan till Östersjön sedan Tall Ships Race 2007. Nämnvärda besök är Christiansö, Gotska Sandön, Stockholm och Åland. På hösten testas ett nytt lyckat koncept, Återvändarsegling som seglar till Skagen över helgen.

                                                

 

Nordisk Seglats, 2012